Projekt “Miasto Tkaczy Marką Regionu Łódzkiego"

Projekt “Miasto Tkaczy Marką Regionu Łódzkiego – II Etap Budowy i Promocji Marki” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Głównym celem projektu jest realizacja Strategii Rozwoju Miasta Zgierza na lata 2008-2015 zakładającej wykreowanie "Miasta Tkaczy" jako marki regionalnej, bazującej na dziedzictwie kulturowym i historycznym regionu, a przede wszystkim jako historycznego kompleksu architektury drewnianej miasta Zgierza.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

 • Zorganizowanie systemu wizualnej multimedialnej prezentacji historii Miasta Tkaczy.
 • Zorganizowanie szlaku spacerowego pod nazwą "Trakt jeża z Miasta Tkaczy - Zgierza".
 • Organizacja imprez promujących markę "Miasto Tkaczy", w tym: "10 lat Parku Kulturowego Miasto Tkaczy", "Święto jeża w Mieście Tkaczy".
 • Promocja marki "Miasto Tkaczy" w mediach.
 • Opracowanie materiałów promujących markę "Miasto Tkaczy", w tym: gadżety oraz materiały drukowane promujące markę "Miasto Tkaczy".

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia szczegółowych celów:

 • promocja miasta stanowiąca warunek efektywnego wykorzystania przez turystów stworzonego wcześniej historycznego kompleksu architektury drewnianej miasta Zgierza,
 • wykorzystanie walorów turystycznych i kulturalnych do promocji regionu, uwypuklanie walorów historycznych regionu, podkreślenie ich unikalności i kolorytu lokalnego,
 • kształtowanie i rozwijanie kulturowej tożsamości regionalnej,
 • poprawa oferty kulturalnej, a także ułatwienie i wzrost dostępności do kultury wszystkim mieszkańcom i zwiedzającym, poprzez promowanie szerszemu gronu odbiorców walorów unikalnego na skalę europejską Parku Kulturowego "Miasto Tkaczy".

Koszt całkowity projektu: 500.000,00 zł

Dofinansowanie z EFRR: 425.000,00 zł

Wkład własny: 75.000,00 zł

Okres realizacji projektu: 2014
 

UE
Park Kulturowy Miasto Tkaczy w Zgierzu
Park Kulturowy Miasto Tkaczy w Zgierzu
Park Kulturowy Miasto Tkaczy w Zgierzu

Gastronomia, Hostel

Cafe & Bistro "U Tkaczy"

czynne od godz. 11:00 do 19:00

od poniedziałku do soboty.

Lokal prowadzony jest przez PSONI Koło w Zgierzu.

 

ul. ks. Sz. Rembowskiego 1 front
95-100 Zgierz, Polska

https://www.facebook.com/PSOUU.Zgierz/
http://www.psouu.miasto.zgierz.pl

psouuatmiasto [dot] zgierz [dot] pl

tel. 505 483 008

 

Hostel FOLKier

prowadzony przez Stowarzyszenie Miłośników Sztuki Ludowej FOLKIER.

Doba hostelowa od godz. 15.00 do 11.00

 

ul. ks. Sz. Rembowskiego 1 oficyna

95-100 Zgierz, Polska

http://tnij.at/hostelfolkier
biuroathostelfolkier [dot] pl
tel. 732 849 929

Informacja Turystyczna

Dom Turysty (Galeria Sztuki PK MT)

ul. G. Narutowicza 5 oficyna /dom tkacza w pierzei ul. ks. Sz. Rembowskiego/

95-100 Zgierz, Polska
Godziny otwarcia zgodne z godz. pracy PK MT. Obsługują pracownicy wydziału: poddasze, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1.

tel. 42/ 7143-292 lub 7143-289 oraz 291, miastotkaczyatumz [dot] zgierz [dot] pl

 

Centrum Konserwacji Drewna

prowadzone przez Fundację Ochrony Mebli Zabytkowych oraz Dziedzictwa Kultury w Polsce D.O.M.

ul. G. Narutowicza 6

95-100 Zgierz, Polska

www.fundacjakrawczykowie.org

tel. 517 790 263 lub 503 910 329, katfundacjakrawczykowie [dot] org

 

Świetlica środowiskowa "Przystań"

ul. G. Narutowicza 10

95-100 Zgierz, Polska

www.fundacja-arka.org.pl

fundacja-arka [dot] zgierzatwp [dot] pl

tel. 42/717-10-96

Szybki kontakt

Urząd Miasta Zgierza - Park Kulturowy Miasto Tkaczy

Godziny otwarcia:

 • po., śr., czw., 8.00-16.00
 • wt. 8.00-17.00, pt. 8.00-15.00    
 • zwiedzanie dla grup wycieczkowych poza godzinami pracy oraz w weekendy wyłącznie po wcześniejszych rezerwacjach                                                                                                                                                

Park Kulturowy Miasto Tkaczy

ul. ks. Sz. Rembowskiego 1
95- 100 Zgierz, Polska

Telefon kontaktowy:

tel. 42/ 7143 292 lub 7143 288/289, miastotkaczyatumz [dot] zgierz [dot] pl

 
Muzeum Miasta Zgierza

ul. gen. J.H. Dąbrowskiego 21

95-100 Zgierz, Polska

www.muzeumzgierz.pl

muzeumatmiast [dot] zgierz [dot] pl

tel. 42/716-37-92

Projekt i wykonanie: Hiarte