Witamy! Poznajcie Zgierz jako miasto idealne

Zapraszamy do odwiedzania historycznej dzielnicy Zgierza, powstałej w latach 1821-1830 będącej klejnotem epoki biedermeier.

Najnowsze wydarzenia:

www.facebook.com/miastotkaczy

 

Park Kulturowy Miasto Tkaczy powstał w 2003r. jako pierwszy park kulturowy w Polsce, działający w oparciu o Ustawę z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  W ramach Mechanizmu Norweskiego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego w jego obszarze został zrealizowany projekt "Rewitalizacja i rozwój historycznego kompleksu architektury drewnianej miasta Zgierza". Odrestaurowane w ramach projektu  obiekty oddano do użytku w kwietniu 2011r.

 

Gmina Miasto Zgierz uzyskała dofinansowanie w ramach Mechanizmu Norweskiego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przeznaczone na rewitalizację zabytków znajdujacych się w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy. 8 grudnia 2008r. Biuro Mechanizmów Finansowych EOG podjęło decyzję o przyznaniu miastu Zgierz grantu w wysokości € 1,352,719.

 

Projekt "Rewitalizacja i rozwój historycznego kompleksu architektury drewnianej miasta Zgierza" był projektem ratującym zabytki w sposób jak najbardziej profesjonalny. Wartością projektu, oprócz restauracji cennych zabytków i rewitalizacji obszaru urbanistycznego historycznego i wzorcowego osadnictwa przemysłowego z początku XIX wieku było: zaangażowanie w jego realizacji i w późniejszym czasie jego trwania jak największej ilości partnerów, którzy realizować będą rozwój PK MT, nadanie funkcji kulturalnej i społecznej oraz biznesowej (działalności turystycznej) całemu obszarowi, doprowadzenie do nadania rangi ponad lokalnej i międzynarodowej. Projekt zakłada wykorzystanie URBANISTYKI do kształtowania przestrzeni (w celu zmiany sposobu zagospodarowania - użytkowania kilkuhektarowego obszaru miasta i jego terenów, z których translokowane były domy tkackie). Mały wycinek obszaru strefy środkowej części miasta Zgierza cofnięty został w czasie o prawie 200 lat. Odtworzono dawny charakter  Miasto Tkaczy z zachowanymi drewnianymi domami, które mają przyciągać turystów oraz wpływać na rozwój gospodarki w regionie.

 

Zgierski park kulturowy powstał w obrębie ulic  G. Narutowicza (od ul. Długiej do ul. H. Dąbrowskiego) i Rembowskiego (od ul. G. Narutowicza do ul. 1 Maja). W sumie rozciągnięty jest na odcinku 500 metrów. Znajduje się w nim kilka domów tkaczy z początku XIX wieku. Trzy z nich, stały przed 2011r. w innych częściach miasta, zostały do skansenu translokowane. Partnerami Zgierza w projekcie były: fundacja Sintef z Norwegii, Trondheim i Uniwersytet Techniczny z tego miasta. Odnowione domy są zagospodarowane i dostępne dla turystów. Powstały w nich m.in. Centrum Konserwacji Drewna (czyli całoroczny warsztat nauki rzeźbiarstwa, modelarstwa i snycerki), galeria sztuki, sala konferencyjna, pokoje noclegowe i kawiarnia. Projekt zakładał nie tylko renowację domów, ale i zaaranżowanie całego otoczenia. Są tu ławki, stylizowane kosze na śmieci i stylizowane latarnie gazowe. 

 

Jak powstały domy tkackie ?

Zgierz jest jednym z najstarszych miast w województwie. Pierwszy dokument, w którym pojawia się wzmianka o mieście Sguyr pochodzi z 1231r. Na początku XIX wieku władze Królestwa Polskiego prowadziły politykę wspierania przemysłu. W 1816 roku wydały postanowienie o przyznaniu ulg osiedlającym się cudzoziemcom - fabrykantom, rzemieślnikom i rolnikom. To spowodowało, że w Zgierzu osiedliło się 23 sukienników. Ważnym krokiem w zachęcaniu kolejnych stała się tzw. "Umowa Zgierska" stanowiąca prawa i obowiązki osiedlenia się na terenie miasta 300 zagranicznych sukienników. Każdy z przybyłych wypełniał protokół, w którym zobowiązywał się utrzymywać w ciągłym ruchu warsztaty sukiennicze, a na wybranym placu w osadzie wybudować dom drewniany na podmurowaniu, kryty dachówką. Tak powstały domy tkaczy.

 

 

 

Park Kulturowy Miasto Tkaczy w Zgierzu
Park Kulturowy Miasto Tkaczy w Zgierzu
Park Kulturowy Miasto Tkaczy w Zgierzu
Park Kulturowy Miasto Tkaczy w Zgierzu
Park Kulturowy Miasto Tkaczy w Zgierzu
Park Kulturowy Miasto Tkaczy w Zgierzu
Park Kulturowy Miasto Tkaczy w Zgierzu
Park Kulturowy Miasto Tkaczy w Zgierzu
Park Kulturowy Miasto Tkaczy w Zgierzu
Park Kulturowy Miasto Tkaczy w Zgierzu
Park Kulturowy Miasto Tkaczy w Zgierzu
Park Kulturowy Miasto Tkaczy w Zgierzu
Park Kulturowy Miasto Tkaczy w Zgierzu
Park Kulturowy Miasto Tkaczy w Zgierzu
Park Kulturowy Miasto Tkaczy w Zgierzu
Park Kulturowy Miasto Tkaczy w Zgierzu
Park Kulturowy Miasto Tkaczy w Zgierzu
Park Kulturowy Miasto Tkaczy w Zgierzu
Park Kulturowy Miasto Tkaczy w Zgierzu
Park Kulturowy Miasto Tkaczy w Zgierzu
Park Kulturowy Miasto Tkaczy w Zgierzu
PK MT
PK MT
PK MT
PK MT
PK MT
PK MT
PK MT
PK MT
PK MT
PK MT
PK MT
PK MT
PK MT
PK MT
PK MT
Dom Jana Lebelta, ul. G. Narutowicza w Zgierzu
u. G. Narutowicza w Zgierzu
ul. ks. Sz. Rembowskiego w Zgierzu
PK MT
PK MT
biuro PK MT
PK MT
PK MT

Gastronomia, Hostel

Cafe & Bistro "U Tkaczy"

czynne od godz. 11:00 do 19:00

od poniedziałku do soboty.

Lokal prowadzony jest przez PSONI Koło w Zgierzu.

 

ul. ks. Sz. Rembowskiego 1 front
95-100 Zgierz, Polska

https://www.facebook.com/PSOUU.Zgierz/
http://www.psouu.miasto.zgierz.pl

psouuatmiasto [dot] zgierz [dot] pl

tel. 505 483 008

 

Hostel FOLKier

prowadzony przez Stowarzyszenie Miłośników Sztuki Ludowej FOLKIER.

Doba hostelowa od godz. 15.00 do 11.00

 

ul. ks. Sz. Rembowskiego 1 oficyna

95-100 Zgierz, Polska

http://tnij.at/hostelfolkier
biuroathostelfolkier [dot] pl
tel. 732 849 929

Informacja Turystyczna

Dom Turysty (Galeria Sztuki PK MT)

ul. G. Narutowicza 5 oficyna /dom tkacza w pierzei ul. ks. Sz. Rembowskiego/

95-100 Zgierz, Polska
Godziny otwarcia zgodne z godz. pracy PK MT. Obsługują pracownicy wydziału: poddasze, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1.

tel. 42/ 7143-292 lub 7143-289 oraz 291, miastotkaczyatumz [dot] zgierz [dot] pl

 

Centrum Konserwacji Drewna

prowadzone przez Fundację Ochrony Mebli Zabytkowych oraz Dziedzictwa Kultury w Polsce D.O.M.

ul. G. Narutowicza 6

95-100 Zgierz, Polska

www.fundacjakrawczykowie.org

tel. 517 790 263 lub 503 910 329, katfundacjakrawczykowie [dot] org

 

Świetlica środowiskowa "Przystań"

ul. G. Narutowicza 10

95-100 Zgierz, Polska

www.fundacja-arka.org.pl

fundacja-arka [dot] zgierzatwp [dot] pl

tel. 42/717-10-96

Szybki kontakt

Urząd Miasta Zgierza - Park Kulturowy Miasto Tkaczy

Godziny otwarcia:

  • po., śr., czw., 8.00-16.00
  • wt. 8.00-17.00, pt. 8.00-15.00    
  • zwiedzanie dla grup wycieczkowych poza godzinami pracy oraz w weekendy wyłącznie po wcześniejszych rezerwacjach                                                                                                                                                

Park Kulturowy Miasto Tkaczy

ul. ks. Sz. Rembowskiego 1
95- 100 Zgierz, Polska

Telefon kontaktowy:

tel. 42/ 7143 292 lub 7143 288/289, miastotkaczyatumz [dot] zgierz [dot] pl

 
Muzeum Miasta Zgierza

ul. gen. J.H. Dąbrowskiego 21

95-100 Zgierz, Polska

www.muzeumzgierz.pl

muzeumatmiast [dot] zgierz [dot] pl

tel. 42/716-37-92

Projekt i wykonanie: Hiarte